Blog Image

vaevere-vestsjaelland

Vævere i Vestsjælland

Væverne har fået ny hjemmeside: https://vaevernes-hus.dk/

Turistprojektet afsluttes

Vævernes Hus Posted on Thu, November 24, 2016 09:50:09

Turistprojektet – Vævernes Hus udvikling af et turistkoncept og etablering af en turistvirksomhed – afsluttes torsdag d. 23. november med seminariet:

Seminar om iværksætteri
og opstart af kulturturismevirksomheder

Gratis entré.

Servering af kaffe og kage

Seminaret foregår
på Kattrup Gods i samme sal som vi viser udstillingen “Renaissance”.

Der er
derfor også mulighed for at se de 12 vævninger.Møder og workshops forår 2016

Vævernes Hus Posted on Tue, April 19, 2016 20:39:49

Møder og workshops i Vævernes Hus har i foråret 2016 bestået af følgende:

Netværksmøde søndag d. 24. januar – handlede om Vævefestivalen. Se vedhæftede referat.

Faste medlemsmøder den første onsdag i hver månedet med planlægning af vævninger til Vævefestivalen – herunder er emner som prissætning, fælles mærkater, udstilling, farvesætning, materialer m.m. blevet diskuteret.

Møderne blev afholdt: 6. januar, 3. februar, 2. marts, 6. april.

Et møde med aktører fra Åmosen d. 11. november 2015 blev fulgt op af endnu et møde onsdag d. 2. marts kl. 19-21. Her blev arbejdsgruppernes arbejde fremlagt.Møder og workshops

Vævernes Hus Posted on Sat, January 23, 2016 20:14:39

Projektet Vævernes Hus – udvikling af turistkoncept og etablering af en turistvirksomhed inviterer til en række møder og workshops for medlemmer og samarbejdspartnere.

Datoer og temaer for efteråret 2015:
Netværksmøde 30. august
workshop for medlemmer 20. september
workshop for medlemmer 8. oktober
udstilling om Mette Westergaard på Odsherreds Kunstmuseum 15. oktober til 13. december
workshop for aktører i Åmosen 11. november
workshop for museumsforeninger 17. november
workshop for medlemmer 19. november
workshop for medlemmer 3. december
workshop for medlemmer 5. januar
netværksmøde 24. januar