Blog Image

vaevere-vestsjaelland

Vævere i Vestsjælland

Væverne har fået ny hjemmeside: https://vaevernes-hus.dk/

Nyhedsbrev nr. 2 marts 2015

Nyhedsbreve Posted on Sun, May 10, 2015 20:38:59

Nyhedsbrev nr. 2 marts 2015:Nyhedsbrev nr 1 2015

Nyhedsbreve Posted on Sun, February 15, 2015 17:13:32


Nyhedsbrev nr. 4 2014

Nyhedsbreve Posted on Sun, February 15, 2015 17:04:17

Nyhedsbrev nr. 4 2014

Tilbud til skoler om at få undervisning i vævningNyhedsbrev nr. 3

Nyhedsbreve Posted on Tue, November 04, 2014 16:11:27

Nyhedsbrev 3 – okt 2014

Ny vævegruppe etableres i VV

Vævere i Vestsjælland etablerer som tidligere nævnt en ny vævegruppe, nemlig Damaskvævegruppen.

Det er Helle Petersen fra Jyderup som har taget initiativet. Med sine mange års erfaringer i damaskvævning og som indehaver af en damaskvæv, hilser VV hendes initiativ meget velkommen.

Første møde i Damaskgruppen holdes i Jyderup på Helles værksted, adressen er Parkvej 8, 4450 Jyderup.

Da der er begrænset plads (max. 8-9 personer), beder vi interesserede medlemmer om at melde sig til senest 30/10 (først-til-mølle-princip). Tilmelding sker hos Gitte Karlshøj pr. tlf/ sms 22756507.

(Gruppens næste møde kan evt. foregå et sted, hvor alle udover 8-9 vævere kan deltage).

Første møde foregår tirsdag d. 11/11 kl. 16.00-18.00 og er for interesserede medlemmer med kendskab/ uden kendskab til damaskvævning.

Mødet vil bl.a. handle om hvordan gruppen kan organisere sig, så flere kan komme i gang med damaskvævning, herunder hvordan vi kan tilrettelægge oplæring og kurser (typisk opgave for VV-undervisningsudvalg), etablering af et VV-damaskværksted, potentielle væveopgaver mm.

Helle vil selvfølgelig også præsentere sin damaskvæv og fremvise sine vævninger.

Det er Vævere i Vestsjællands generelle mål at markere sig på vævernes kunnen og viden indenfor vævehåndværket og på kort tid er der også igangsat flere vævegrupper med fokus på særlige specialer: Munkebælte, olmerdug, tæppe- og gobelinvævning. Flere af disse grupper er i gang med tværfaglige projekter og spændende samarbejde med andre institutioner eller enkelt personer. Disse samarbejder er med til at give vævningen bredde og aktualitet.

Vi ser frem til at kunne tilføje endnu et speciale, nemlig damaskvævningen i Foreningens regi.

Vallekilde Højskole

Vallekilde Højskole og Vævere i Vestsjælland bliver desværre ikke samarbejdspartnere i denne omgang.

Der er enighed om, at de planlagte projekter, nemlig projekt om højskolens vævehistorie og fremstilling af en jubilæumsgobelin, under de givne vilkår vil kræve for mange ressourcer i forhold til, hvad vi kan opnå af indsatsen. Vurderingen er derfor kort og godt, at projekterne ikke gennemføres.

Møderne og diskussionerne med Vallekilde Højskole har imidlertid været med til at udvikle en god model for, hvordan man kan gribe et reaktualiseringsvæveprojekt an. Derfor går vi langtfra tomhændede ud af samarbejdet. Vi har nemlig nu en model som hurtigt kan tilpasses andre sammenhænge, steder og historier.
VVs bestyrelse takker for jeres interesse. Vi nød vist alle den korte stund i den gamle historiske sal på Højskolen d. 1/10. inkl. Minna Kragelunds spændende oplæg om Jenny La Cour.

Nekselø –Vævernes ø

Vævere i Vestsjælland ser frem til at forsætte samarbejdet med Minna Kragelund og Holbæk Museum. Og der er heldigvis allerede nye planer på vej med et nyt væveprojekt under titlen “Nekselø – vævernes ø”.

Projektet handler kort og godt om den internationalt anerkendte væver Mette Westergård og hendes virke på Nekselø i 30 år indtil til 1951, hvor hun hver sommer i 3 måneder kom med sine ansatte og vævede.

Over 3 uger i sommeren 2015 vil der være foredrag og vævedemonstration på Nekselø. Minna Kragelund fortæller historien om MW, og Vævere i Vestsjælland genvæver nogle af hendes vævninger på et “feltvæveværksted” på Øgården.

Museum Vestsjælland, VisitOdsherred og VisitHolbæk er foreløbig involveret i projektet.

Der komme flere oplysninger om dette sjove væveprojekt senere.

VVs Vævemaraton

Vi har nu registreret vævning nr. 212 i VVs Vævemaraton.

Husk næste dato for registrering af vævninger er 1/11 kl. 10.00-15.00 på Enggårdsvej 81, Ubby. Venligst book en tid så I ikke skal sidde og vente for længe. Anette Zilstorff og Gitte Karlshøj vil stå for registreringen.

Nyt i VV-Bestyrelse

På sidste bestyrelsesmøde d 5/10 blev det besluttet, at suppleant Meta Nielsen overtager Elizabeth Piens plads i bestyrelsen.

Meddelelse til ikke-medlemmer

Som medlem af Vævere i Vestsjælland støtter man en god sag:

Vestsjælland skal opnå status som epicenter for vævehåndværket og vi skal vise hvor betydningsfuld vævningen i virkeligheden er.

For over 200 vævere i området kan ikke tage fejl.

Dette brandings projekt sker naturligvis ikke på en dag.

Derfor har vi sagt at der over de næste 5 år skal kæmpes for at opnå et godt renommé, synlighed og anerkendelse.

I foreningen synes vi det er en god ide, at alle med interesse for vævning melder sig ind i både foreningen Vestsjællands Tekstil- og Vævekreds og foreningen Vævere i Vestsjælland fordi begge foreninger støtter vævernes interesser, men på hver vores vis.

VVs mailliste omfatter pt. ca. 40 betalende medlemmer og næsten 30 personer, som ikke har meldt sig ind (endnu).

I foreningens opstartsfase blev alle interesserede, som mødte frem eller kontaktede os registreret på vores mailliste.

Men nu strammer vi skruen og opfordrer de sidste 30 til at melde sig ind i foreningen, hvis man fortsætte vil nyde godt at vores indsats.

Medlemskabet koster kun 100 kr pr år. Så det er ingen herregård.

Indmeldelse i VV sker ved indbetaling af 100 kr på flg. konto: reg.nr. 0516 konto nr. 335252 og sende navn, mail og adresse oplysninger til kasserer@vaevere-vestsjaelland.dk

VVs bestyrelse meddeler hermed, at kun registrerede medlemmer fremover vil modtage tilbud om vores spændende initiativer, kurser og møder – ligesom Nyhedsbrevene kun vil blive sendt til betalende medlemmer. Du skal have tilmeldt dig til foreningen senest den 15. nov 2014, hvis du ikke ønsker at blive strøget af vores mailliste.Nyhedsbrev september 2014

Nyhedsbreve Posted on Wed, October 01, 2014 14:35:59

Nyhedsbrev fra september 2014:Nyhedsbrev januar 2014

Nyhedsbreve Posted on Mon, September 29, 2014 20:35:10

Nyhedsbrev fra januar 2014