Blog Image

vaevere-vestsjaelland

Vævere i Vestsjælland

Væverne har fået ny hjemmeside: https://vaevernes-hus.dk/

Sponsorat nr. 4

Sponsorater Posted on Mon, September 29, 2014 18:35:20

D. 4. juli 2014

Vævere i Vestsjælland modtog en bevilling på kr. 10.000 fra Nordea Fonden til
fremstilling af et 7 m vævet “Korsriddertapet” som beretter om
Kalundborgs korsridderbaggrund.

Forlægget ligger nu klar og alle vævetekniske undersøgelser er
gennemført, så vævearbejdet vil gå igang i løbet af sommeren 2014.

Vi forventer at tapetet er færdigt i starten af jan. 2015.

Det færdige tapetet skal hænge på Kalundborg Museum og være en del
af den permanente korsridderudstilling som museet er igang med at etablere.



Sponsorat nr. 3

Sponsorater Posted on Wed, January 15, 2014 15:29:20

2/12 2013

Vævere i Vestsjælland har modtaget en donation på 40.000 kr. fra Etatsråd George Bestle og Hustrus Mindelegat.

Pengene vil blive brugt til delvis dækning af materialer til de første 300 vævninger i projekt Vævemarathon samt til PR-materiale til foreningen.

Tak for sponsoratet.



Sponsor nr. 2

Sponsorater Posted on Wed, January 15, 2014 15:24:02

22/11 2013

Kære Gitte Karlshøj og Vævere i Vestsjælland

Tak for jeres interesse for Novo Nordisk i
Kalundborg og for ansøgningen om sponsorat.

Vi er glade for kunne meddele, at vi kan give
jer forhåndstilsagn om sponsormidler til en værdi af 10.000 kr. til udførelsen
af 4 tapeter med korsriddermotiver.



Sponsor nr. 1

Sponsorater Posted on Wed, January 15, 2014 15:17:07

10/10 2013

Kalundborg Flytteforretning
har lige meddelt, at de vil forære foreningen flytningen af LOFs væve til Hvidebæk Rådhus samt flytningen af den store tæppevæv til Kalundborg Museum.

Sponsoratet lød på: 4.275,00
kr.

Tak til Kalundborg Flytteforretning