Blog Image

vaevere-vestsjaelland

Vævere i Vestsjælland

Væverne har fået ny hjemmeside: https://vaevernes-hus.dk/

600.000 til turismeprojekt

Væveprojekter Posted on Sat, January 23, 2016 20:08:38

Vævere i Vestsjælland har fået 600.000 kr. til at udvikle et turistkoncept og etablere en turistvirksomhed. Projektet inddrager mange samarbejdspartnere og indeholder flere underprojekter. Projektet er støttet af LAG Midt-Nordvestsjælland og Region Sjælland Kulturpuljen.

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_da.htmKorsriddertapet

Væveprojekter Posted on Tue, May 12, 2015 14:14:22

Så er vores Korsridder tapet færdigt. det blev afleveret ved en stor reception på Kalundborg Museum. Det blev afsløret af vores kulturminister Marianne Jelved. Der er brugt ca. 2.600 timer på at væve tapetet hvilket er incl. planlægning, prøver samt montering.

Link til Kalundborg Museum hjemmeside med beskrivelser

Vores donations brev til Kalundborg Museum

Takkebrev fra Kalundborg Museum

Link til TV Øst fra indvielsen med omtale

Link til TV Kalundborg fra indvielsenRegistrering af vævninger

Væveprojekter Posted on Wed, October 01, 2014 14:00:29

Til medlemmer der har vævninger liggende som de gerne vil have registreret i Vævemarathonet.

Her er næste datoer for registrering af medlemmernes
vævninger:


Lørdag 4/10 kl. 10-15 (registratorer Anette Zillstorff
og Gitte Karlshøj)


Lørsdag 1/11 kl. 10-15 (registratorer Anette
Zillstorff og Gitte Karlshøj)

Registreringsadressen er: Enggårdvej 81, 4490 Jerslev
(Ubby)

Reservering af tid på de nævnte datoer er en god ide
(ligesom hos tandlægen)

Kontakt Gitte Karlshøj på mangalitzaworkshop@gmail.comKorsriddertapet

Væveprojekter Posted on Wed, October 01, 2014 13:57:59

Vævningen af det 7,2 m lange korsriddertapet er nu
godt i gang.

Claus Mulstrup, som har tegnet
forlægget og leverede de færdige arbejdstegninger til billedvæverne
omkring 1.juli 2014.

Korsriddertapet-gruppen består af 9 vævere:

Elise Nygaard, Hanne Jensen, Garda Topsø, Irene
Wiborg, Hanne Madsen, Solvejg Jørgensen, Kirsten Brinkløv, Anette Christensen
og Gitte Karlshøj.

Hver væver fremstiller en del af vævningen (0,60
x 0,60 m), og de 12 vævninger syes til sidst sammen til et langt tapet. Væverne
regner med, at tapetet vil være færdigt i februar/ det tidlige forår 2015.

Tapetet skal hænge på Kalundborg Museum i en kommende Korsridderudstilling.

Et af forbillederne til det kalundborgensiske
korsriddertapet, er det gigantiske broderede Bayeux-tapet, som beretter om
Slaget ved Hastings i 1066.

Initiativet til korsriddertapetet er taget af Vævere i
Vestsjælland. Kalundborg Museum bliver ejer af tapetet. Tapetet vil
være Vævere i Vestsjællands første donation og blive registreret i VVs
Vævemaraton med 12 registreringsnumre.Tæppe-projekt

Væveprojekter Posted on Mon, September 29, 2014 21:38:05

Kalmus-tæppet

Tæppebestillingen, som vævere i Vestsjælland fik i
juni 2013, er effektueret og leveret til kunden.

Tæppet blev vævet af VVs 4 medlemmer: Karen Andersen,
Anette Zilstorff, Kirsten Larsen og Gitte Karlshøj. Vævningen foregik i
Riddersalen på Kalundborg Museum, hvor en stor tæppevæv blev opstillet
midlertidigt.

Tæppegarnerne blev leveret fra Hoelfeldt Lund i
Norge (Åklegarn og Kunstvevgarn).

20 kg garn medgik til fremstillingen. Udgiften var ca.
20.000 kr.

Væverne arbejdede på tæppet i 8 måneder med 1-2
arbejdsdage pr uge.

Sammenlagt har væverne leveret 800 arbejdstimer.

Kunden som fik tæppet leveret, var meget
tilfreds og væverne kunne stolte sætte kr 43.000 ind på foreningens konto
(efter at materialerne var betalt)

De 4 tæppevævere har besluttet at fortsætte
samarbejdet. Det har nemlig taget tid og flid at opnå de vævefærdigheder som
gjorde det muligt at fremstille så stort et tæppe (250 x 345).

Kalmus-tæppet
har fået status af VVs første registrerede vævning i vævemaratonnet og har
derfor registreringsnummer 1.Korsriddertapetet

Væveprojekter Posted on Mon, September 29, 2014 21:26:32

Kalundborgtapetet, et
historisk billedtæppe

De seneste års fokus på Kalundborg som Korsridderby, har
givet Foreningen »Vævere i Vestsjælland« inspiration til, at yde en særlig indsats:
nemlig at væve et 7,2 meter langt billedtæppe, som skal formidle Kalundborgs spændende
historie som Korsridderby.

Siden januar 2014, har 12 billedvævere fremstillet
teknik-, farve- og kvalitetsprøver som forarbejde til det unikke værk, og
Kalundborg Museum har bidraget med uvurderlig historisk sparring og
ekspertviden.

Disse tiltag er gjort i tæt samarbejde med kunstneren
Claus Mudstrup, der snart er færdig med det kunstneriske forlæg, som væverne
skal væve efter.

Miniature fra middelalderen. Et af de mange forbilleder
for Kalundborgtapetet.

De historiske begivenheder, der bliver skildret i tolv
scenerier, er:

1. Kalundborg som udsejlingssted for korstogene mod
Østersøen i perioden 1150 til 1250.

2. Esbern Snare, der byggede borgen og grundlagde
Højbyen.

3. Hans datter Ingeborg, der videreførte faderens
visioner og byggede den femtårnede kirke

4. Slaget i Estland i 1219 som er det mest kendte slag i
Danmarkshistorien, hvor danskerne fik deres nationalflag, Dannebrog.

Et af forbillederne til det kalundborgensiske
korsriddertapet, er det gigantiske broderede Bayeux-tapet, som beretter om
Slaget ved Hastings i 1066.

Processen er nu så langt fremme, at væverne snarligst kan
gå i gang med selve vævearbejdet. Det beregnes, at væverne skal hver især, skal
bruge 200 timer på tapetet, så alt i alt vil der medgå omkring 2400 timer til
vævearbejdet. Tapetet ventes færdigt januar 2015.

Novo Nordisk´s sponsorpulje har ydet gavmild støtte til
Vævere i Vestsjælland til indkøb af vævematerialer. Der er endvidere sendt
ansøgninger til Nordea-Fonden og Fonden for Sjællandske Medier, hvorfra der
forventes svar i slutningen af juni.

Vævere, kunstner og museumsledelsen præsenterer det
spændende projekt med korsriddertæppet på Kalundborg Museum i Højbyen: Torsdag
d. 19. juni, kl. 13.00-14.00Vævemarathon første 125 vævninger

Væveprojekter Posted on Mon, September 29, 2014 21:16:48

Der er nu registreret 125 vævninger i VVs Vævemaraton.

Målet er jo som bekendt at fremstille 1000 vævninger over 5
år.

Husk at orientere jer i VVs retningslinier vedr. vævemaraton.

Man kan også få registreret sine privatejede vævninger.

Hvis vi fortsætte med samme hastighed hvormed vi i
øjeblikket registrerer medlemmernes vævninger, bliver det ingen kunst at nå
målet.

Vi kan snart med en vis tilbagelænethed begynde at finde på
nye discipliner og konkurrancer inden for vævemaratonnet fx

Hvem mon indleverer flest vævning af de 1000/ flest
vævninger i 2014?

Vil mændene overhale kvinderne?

Karen Andensen ligger pt på førstepladsen med over 30
registreringer, men Mia Marquard liggende stærkt i hendes hæle…….

Ialt 6 mændlige vævere og 5 kvindelige vævere har leveret
vævninger til de første 125registreringerVævemarathon

Væveprojekter Posted on Mon, September 29, 2014 21:10:16

Hermed retningslinier
for Vævemaratonnet vedr. registrering, nummerering og fotografering


Alle
vævninger fremstillet i Vestsjælland af foreningens medlemmer, både privatejede
og foreningsejede vævninger, kan registreres som marathonvævninger


Foreningsejede
vævninger defineres som vævninger fremstillet som foreningens projekter fx
korsriddertapetet, hvor foreningens midler/ materialer er anvendt – eller
vævninger, der er doneret til foreningen. De foreningsejede vævninger, opdeles
i tre grupper: til udstilling, til salg eller til donationer.


Privatejede
vævninger er vævninger, som væverne selv har initieret og financieret.


Det
er i foreningens interesse, at de enkelte vævere får deres privatejede
vævninger registreret i Vævemarathonnets register.


Registrerede
vævninger vil blive vist på Foreningens blog/
Vævemarathonnets galleri


Det
er hensigten, at de registrerede vævninger vil blive vist i en trykt
katalogudgave med Vævemaratonnets 1000 vævninger


Foreningen
inviterer jævnligt til registreringsmøder, hvor væverne (medlemmer) kan møde op
med deres vævninger for at få dem registreret, nummereret og fotograferet.
Skema til registrering vil snarligst blive sendt ud til alle medlemmer.


Ved
indlevering til registrering vil der være et “interview” af væveren
så alle oplysninger vedr. vævninger bliver ensartede og tydelige.

o
Første
registreringsmøder vil være lørdag den 24/5 og lørdag den 21/6 kl. 10-15 på
adressen Enggårdsvej 81, 4490 Jerslev
(Gitte Karlshøj).


Seriefremstillede
vævninger registreres som individuelle vævninger (fx vil 10 ens viskestykker få
hver deres nummerering (fx nr 45-55).
Dog kun medopført i Galleriet med et foto. Seriefremstilling med individuel nummerering
godkendes af foreningen, idet dette vil gøre det muligt hurtigere at nå
foreningens mål: 1000 vævninger på 5 år


Ang. kvalitetssikring

o Vævemarathonnets (foto)registratorer tager som
udgangspunkt ikke stilling til kvaliteten i indleverede vævninger, som ønskes
registreret i væve marathonnet.
Registratorerne
registrerer, fotograferer og nummererer vævningerne.

o
Det
er den enkelte vævers opgave selv at vurdere sine vævninger og tage ansvaret
for egen håndværks- og designmæssige kvalitet.

o
Et
forsæt for alle skal være, at vævninger, som skader foreningens omdømme og gode
navn, ikke bør registreres i Vævemarathonnet.

o
Indleverede
vævninger skal være udført uden grove fejl, fremstå færdigmonterede og
realistisk set kunne anvendes til det formål som hensigten har været med tekstilet.

o
Det
vil være god praksis at vævere, som ønsker at indlevere vævninger tll
Maratonnets registreringer, rådfører sig før indleveringen med 1-2

o
vævekolleger
for at opnå en neutral vurdering af emnets kvalitet og egnethed, både
håndværksmæssigt og designmæssigt.