Møder og workshops i Vævernes Hus har i foråret 2016 bestået af følgende:

Netværksmøde søndag d. 24. januar – handlede om Vævefestivalen. Se vedhæftede referat.

Faste medlemsmøder den første onsdag i hver månedet med planlægning af vævninger til Vævefestivalen – herunder er emner som prissætning, fælles mærkater, udstilling, farvesætning, materialer m.m. blevet diskuteret.

Møderne blev afholdt: 6. januar, 3. februar, 2. marts, 6. april.

Et møde med aktører fra Åmosen d. 11. november 2015 blev fulgt op af endnu et møde onsdag d. 2. marts kl. 19-21. Her blev arbejdsgruppernes arbejde fremlagt.