Blog Image

vaevere-vestsjaelland

Vævere i Vestsjælland

Væverne har fået ny hjemmeside: https://vaevernes-hus.dk/

Vævefestival

Aktiviteter Posted on Tue, April 19, 2016 20:53:35

Vævefestival i pinsen på Kattrup Gods i Vævernes Hus

14.-16. maj kl. 11-16

Se programmet her:Generalforsamling 2016

Bestyrelse Posted on Tue, April 19, 2016 20:50:36

Generalforsamlingen 2016 bød på en del nye tiltag for foreningen. Allerede efter sommeren 2015 havde bestyrelsen omkonstitueret sig således at Irene Wiborg blev ny formand og Hanne Jensen-Holm blev ny kasserer. Disse ændringer fritstillede Gitte Karlshøj og Anette Zilstorff til at kunne blive ansatte i turistprojektet. I forlængelse heraf indstillede bestyrelsen til generalforsamlingen at ændre i bestyrelsens antal fra 7 til 5 medlemmer og at det blev muligt for bestyrelsesmedlemmer at holde orlov fra bestyrelsen når man er ansat på et projekt i foreningen.Møder og workshops forår 2016

Vævernes Hus Posted on Tue, April 19, 2016 20:39:49

Møder og workshops i Vævernes Hus har i foråret 2016 bestået af følgende:

Netværksmøde søndag d. 24. januar – handlede om Vævefestivalen. Se vedhæftede referat.

Faste medlemsmøder den første onsdag i hver månedet med planlægning af vævninger til Vævefestivalen – herunder er emner som prissætning, fælles mærkater, udstilling, farvesætning, materialer m.m. blevet diskuteret.

Møderne blev afholdt: 6. januar, 3. februar, 2. marts, 6. april.

Et møde med aktører fra Åmosen d. 11. november 2015 blev fulgt op af endnu et møde onsdag d. 2. marts kl. 19-21. Her blev arbejdsgruppernes arbejde fremlagt.