Her er link til referat af stormøde afholdt på Kattrup Gods.