D. 4. juli 2014

Vævere i Vestsjælland modtog en bevilling på kr. 10.000 fra Nordea Fonden til
fremstilling af et 7 m vævet “Korsriddertapet” som beretter om
Kalundborgs korsridderbaggrund.

Forlægget ligger nu klar og alle vævetekniske undersøgelser er
gennemført, så vævearbejdet vil gå igang i løbet af sommeren 2014.

Vi forventer at tapetet er færdigt i starten af jan. 2015.

Det færdige tapetet skal hænge på Kalundborg Museum og være en del
af den permanente korsridderudstilling som museet er igang med at etablere.