2/12 2013

Vævere i Vestsjælland har modtaget en donation på 40.000 kr. fra Etatsråd George Bestle og Hustrus Mindelegat.

Pengene vil blive brugt til delvis dækning af materialer til de første 300 vævninger i projekt Vævemarathon samt til PR-materiale til foreningen.

Tak for sponsoratet.